您现在的位置是: 首页 > 古诗鉴赏 古诗鉴赏

蜀道难原文带拼音_蜀道难原文及翻译

zmhk 2024-06-16 人已围观

简介蜀道难原文带拼音_蜀道难原文及翻译       作为蜀道难原文带拼音话题的专家,我对这个问题集合感到非常兴奋。我会按顺序逐一回答每个问题,并尽量提供全面而准确的信息,以便为大家带来更多的启发和思考。1.蜀道难诗的所有拼音2.蜀道难拼音原文及翻译3.蜀

蜀道难原文带拼音_蜀道难原文及翻译

       作为蜀道难原文带拼音话题的专家,我对这个问题集合感到非常兴奋。我会按顺序逐一回答每个问题,并尽量提供全面而准确的信息,以便为大家带来更多的启发和思考。

1.蜀道难诗的所有拼音

2.蜀道难拼音原文及翻译

3.蜀道难原文朗读带拼音

4.蜀道难带拼音原文及翻译

5.蜀道难拼音

6.蜀道难萧纲原文带拼音

蜀道难原文带拼音_蜀道难原文及翻译

蜀道难诗的所有拼音

       蜀道难诗的所有拼音如下:

       蜀shǔ道dào难nán:

       噫yī吁xū嚱xì,危wēi乎hū高gāo哉zāi!蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān!蚕cán丛cóng及jí鱼yú凫fú,开kāi国guó何hé茫máng然rán!尔ěr来lái四sì万wàn八bā千qiān岁suì,不bù与yǔ秦qín塞sāi通tōng人rén烟yān。

       西xī当dāng太tài白bái有yǒu鸟niǎo道dào,可kě以yǐ横héng绝jué峨é眉méi巅diān。地dì崩bēng山shān摧cuī壮zhuàng士shì死sǐ,然rán后hòu天tiān梯tī石shí栈zhàn相xiāng钩gōu连lián。

       上shàng有yǒu六liù龙lóng回huí日rì之zhī高gāo标biāo,下xià有yǒu冲chōng波bō逆nì折zhé之zhī回huí川chuān。黄huáng鹤hè之zhī飞fēi尚shàng不bù得dé过guò,猿yuán猱náo欲yù度dù愁chóu攀pān援yuán。

       青qīng泥ní何hé盘pán盘pán,百bǎi步bù九jiǔ折zhé萦yíng岩yán峦luán。扪mén参shēn历lì井jǐng仰yǎng胁xié息xī,以yǐ手shǒu抚fǔ膺yīng坐zuò长cháng叹tàn。问wèn君jūn西xī游yóu何hé时shí还hái?畏wèi途tú巉chán岩yán不bù可kě攀pān。

       但dàn见jiàn悲bēi鸟niǎo号hào古gǔ木mù,雄xióng飞fēi雌cí从cóng绕rào林lín间jiān。又yòu闻wén子zǐ规guī啼tí夜yè月yuè,愁chóu空kōng山shān。蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,使shǐ人rén听tīng此cǐ凋diāo朱zhū颜yán!

       连lián峰fēng去qù天tiān不bù盈yíng尺chǐ,枯kū松sōng倒dào挂guà倚yǐ绝jué壁bì。飞fēi湍tuān瀑bào流liú争zhēng喧xuān豗huī,砯pīng崖yá转zhuǎn石shí万wàn壑hè雷léi。其qí险xiǎn也yě如rú此cǐ,嗟jiē尔ěr远yuǎn道dào之zhī人rén胡hú为wéi乎hū来lái哉zāi!

       剑jiàn阁gé峥zhēng嵘róng而ér崔cuī嵬wéi,一yī夫fū当dāng关guān,万wàn夫fū莫mò开kāi。所suǒ守shǒu或huò匪fěi亲qīn,化huà为wéi狼láng与yǔ豺chái。朝cháo避bì猛měng虎hǔ,夕xī避bì长cháng蛇shé;磨mó牙yá吮shǔn血xuè,杀shā人rén如rú麻má。

       锦jǐn城chéng虽suī云yún乐lè,不bù如rú早zǎo还huán家jiā。蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,侧cè身shēn西xī望wàng长zhǎng咨zī嗟jiē!

学好古诗的重要性:

       1、领略中华文化的精髓。古诗词是中华文化的瑰宝之一,通过学习古诗词可以领略到中国文化的博大精深,了解中国文化的发展历程,以及中华民族的思想、情感和价值观念等。

       2、提高语言表达能力。古诗词是经过历代文人鉴定、精挑细选的语言艺术品,它们的语言表达、形式美感和修辞手法等都是值得学习的。学习古诗词可以帮助人们提高汉语语言表达能力和修辞技巧,提高写作和口语表达的能力。

       3、增长人文素养。古诗词不仅是语言艺术品,也是文化遗产和人类智慧的结晶。通过学习古诗词,可以增长人文素养,了解历史文化背景,学习思想、道德、伦理等方面的智慧,提升人的思想品质和审美修养。

       4、培养审美情趣。古诗词的语言、形式和意境等都有着独特的美感,通过学习古诗词可以培养人们的审美情趣,提高欣赏和鉴赏古诗词的能力,感受到其中的情感和意境,增强生活的美感。

       5、丰富精神生活。古诗词中包含了许多人类的情感和经验,可以让人在情感上得到满足和启示,丰富人们的精神生活。在快节奏、功利化的现代社会中,学习古诗词可以让人们从繁忙的生活中抽离出来,沉淀心灵,感受到文化的魅力和价值。

蜀道难拼音原文及翻译

       蜀道难其二古诗带拼音版如下:?

       1、巫山七百里,巴水三回曲。wū shān qī bǎi lǐ ,bā shu sān huí gǔ 。释义:巫山之长有七百里,巴水的水流弯曲,曲折颇多。巴水:指巴地,在今天四川省。三回曲:水流弯曲,长江在四川一带曲折颇多。三,不是确数,是约数,很多的意思。

       2、笛声下复高,猿啼断还续。dí shēng xià fù gāo ,yuán tí duàn hái xù 。释义:行在巴水之上,不断有阵阵悠扬的笛声传来,声调时高时低,两岸的猿啼不断,断了还续。

       自汉魏以来,历代文人就在有关蜀道的作品中对其加以描写渲染。萧纲的《蜀道难》写了巫山一带的险峻地势,诗歌短小而凝练。

       梁简文帝萧纲,字世赞,梁武帝萧衍第三子,昭明太子萧统同母弟。初封晋安王,昭明太子卒,立为皇太子,后嗣位。谥曰简文帝庙号太宗,萧纲在政治上的成就远没有在文学上的成就大。萧纲自幼爱好文学,因为特殊的身份以他的墓僚为主,形成了一个主张鲜明的文学集团。

蜀道难原文朗读带拼音

       蜀道难拼音原文及翻译如下:

       蜀shǔ道dào难nán:

       噫yī吁xū嚱xì,危wēi乎hū高gāo哉zāi!蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān!

       蚕cán丛cóng及jí鱼yú凫fú,开kāi国guó何hé茫máng然rán!

       尔ěr来lái四sì万wàn八bā千qiān岁suì,不bù与yǔ秦qín塞sāi通tōng人rén烟yān。

       西xī当dāng太tài白bái有yǒu鸟niǎo道dào,可kě以yǐ横héng绝jué峨é眉méi巅diān。

       地dì崩bēng山shān摧cuī壮zhuàng士shì死sǐ,然rán后hòu天tiān梯tī石shí栈zhàn相xiāng钩gōu连lián。

       上shàng有yǒu六liù龙lóng回huí日rì之zhī高gāo标biāo,下xià有yǒu冲chōng波bō逆nì折zhé之zhī回huí川chuān。

       黄huáng鹤hè之zhī飞fēi尚shàng不bù得dé过guò,猿yuán猱náo欲yù度dù愁chóu攀pān援yuán。

       青qīng泥ní何hé盘pán盘pán,百bǎi步bù九jiǔ折zhé萦yíng岩yán峦luán。

       扪mén参shēn历lì井jǐng仰yǎng胁xié息xī,以yǐ手shǒu抚fǔ膺yīng坐zuò长cháng叹tàn。

       问wèn君jūn西xī游yóu何hé时shí还hái?畏wèi途tú巉chán岩yán不bù可kě攀pān。

       但dàn见jiàn悲bēi鸟niǎo号hào古gǔ木mù,雄xióng飞fēi雌cí从cóng绕rào林lín间jiān。

       又yòu闻wén子zǐ规guī啼tí夜yè月yuè,愁chóu空kōng山shān。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,使shǐ人rén听tīng此cǐ凋diāo朱zhū颜yán!

       连lián峰fēng去qù天tiān不bù盈yíng尺chǐ,枯kū松sōng倒dào挂guà倚yǐ绝jué壁bì。

       飞fēi湍tuān瀑bào流liú争zhēng喧xuān豗huī,砯pīng崖yá转zhuǎn石shí万wàn壑hè雷léi。

       其qí险xiǎn也yě如rú此cǐ,嗟jiē尔ěr远yuǎn道dào之zhī人rén胡hú为wéi乎hū来lái哉zāi!

       剑jiàn阁gé峥zhēng嵘róng而ér崔cuī嵬wéi,一yī夫fū当dāng关guān,万wàn夫fū莫mò开kāi。

       所suǒ守shǒu或huò匪fěi亲qīn,化huà为wéi狼láng与yǔ豺chái。

       朝cháo避bì猛měng虎hǔ,夕xī避bì长cháng蛇shé;磨mó牙yá吮shǔn血xuè,杀shā人rén如rú麻má。

       锦jǐn城chéng虽suī云yún乐lè,不bù如rú早zǎo还huán家jiā。

       蜀shǔ道dào之zhī难nán,难nán于yú上shàng青qīng天tiān,侧cè身shēn西xī望wàng长zhǎng咨zī嗟jiē!

       翻译:

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       译文:唉呀呀!多么高峻伟岸!蜀道真太难攀登,简直难于上青天。

       注释:噫吁嚱:惊叹声,蜀方言,表示惊讶的声音。宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰‘噫吁嚱’。”

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       译文:传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。

       注释:蚕丛、鱼凫:传说中古蜀国两位国王的名字。何茫然:难以考证。何:多么。茫然:渺茫遥远的样子。指古史传说悠远难详,茫昧杳然。据西汉扬雄巜蜀本王纪>记载:"蜀王之先,名蚕丛、柏灌、鱼凫,蒲泽、开明。……从开明上至蚕丛,积三万四千岁。"

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       译文:自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。

       注释:尔来:从那时以来。四万八千岁:极言时间之漫长,夸张而大约言之。秦塞:秦的关塞,指秦地。秦地四周有山川险阻,故称"四塞之地"。通人烟:人员往来。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       译文:西边太白山有飞鸟能过的小道。从那小路走可横渡峨眉山顶端。

       注释:西当:西对。当:对着,向着。太白:太白山,又名太乙山,在长安西(今陕西眉县、太白县一带)。鸟道:指连绵高山间的低缺处,只有鸟能飞过,人迹所不能至。横绝:横越。峨眉巅:峨眉顶峰。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       译文:山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。

       注释:地崩山摧壮士死:《华阳国志·蜀志》:相传秦惠王想征服蜀国,知道蜀王好色,答应送给他五个美女。蜀王派五位壮士去接人。回到梓潼(今四川剑阁之南)的时候,看见一条大蛇进入穴中,一位壮士抓住了它的尾巴,其余四人也来相助,用力往外拽。

       不多时,山崩地裂,壮士和美女都被压死。山分为五岭,入蜀之路遂通。这便是有名的“五丁开山”的故事。摧:倒塌。天梯:非常陡峭的山路。石栈:栈道。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       译文:上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。

       注释:六龙回日:《淮南子》注云:“日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。”螭即龙。高标:指蜀山中可作一方之标识的最高峰。 冲波:水流冲击腾起的波浪,这里指激流。逆折:水流回旋。回川:有漩涡的河流。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。(攀援 一作:攀缘)

       译文:善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

       注释:黄鹤:黄鹄(Hú),善飞的大鸟。尚:尚且。得:能。猿猱(náo):蜀山中最善攀援的猴类。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       译文:青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。

       注释:青泥:青泥岭,在今甘肃徽县南,陕西略阳县北。《元和郡县志》卷二十二:“青泥岭,在县西北五十三里,接溪山东,即今通路也。悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。”盘盘:曲折回旋的样子。百步九折:百步之内拐九道弯。萦:盘绕。岩峦:山峰。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       译文:屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。

       注释:扪参历井:参(shēn)、井是二星宿名。古人把天上的星宿分别指配于地上的州国,叫做“分野”,以便通过观察天象来占卜地上所配州国的吉凶。参星为蜀之分野,井星为秦之分野。扪(mén):用手摸。历:经过。胁息:屏气不敢呼吸。膺:胸。坐:徒,空。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       译文:好朋友呵请问你西游何时回还?可怕的岩山栈道实在难以登攀!

       注释:君:入蜀的友人。畏途:可怕的路途。巉岩:险恶陡峭的山壁。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       译文:只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫;雄雌相随飞翔在原始森林之间。

       注释:但见:只听见。号古木:在古树木中大声啼鸣。从:跟随。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       译文:月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!

       注释:子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。”这两句也有断为“又闻子规啼,夜月愁空山”的,但不如此文这种断法顺。

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       译文:蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?

       注释:凋朱颜:红颜带忧色,如花凋谢。凋,使动用法,使.....凋谢,这里指脸色由红润变成铁青。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       译文:山峰座座相连离天还不到一尺;枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。

       注释:去:距离。盈:满。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       译文:漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着;水石相击转动像万壑鸣雷一般。

       注释:飞湍(tuān):飞奔而下的急流。喧豗(huī):喧闹声,这里指急流和瀑布发出的巨大响声。砯(pīng)崖:水撞石之声。砯,水冲击石壁发出的响声,这里作动词用,冲击的意思。转,使滚动。 壑:山谷。

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!(也如此 一作:也若此)

       译文:那去处恶劣艰险到了这种地步;唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?

       注释:嗟:感叹声。尔:你。胡为:为什么。来:指入蜀。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       译文:剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。

       注释:剑阁:又名剑门关,在四川剑阁县北,是大、小剑山之间的一条栈道,长约三十余里。峥嵘、崔嵬,都是形容山势高大雄峻的样子。“一夫”两句:《文选》卷四左思《蜀都赋》:“一人守隘,万夫莫向”。《文选》卷五十六张载《剑阁铭》:“一人荷戟,万夫趦趄。形胜之地,匪亲勿居。”一夫:一人。当关:守关。莫开:不能打开。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       译文:驻守的官员若不是自己的近亲;难免要变为豺狼踞此为非造反。

       注释:所守:指把守关口的人。或匪亲:倘若不是可信赖的人。匪,同“非”。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       译文:清晨你要提心吊胆地躲避猛虎;傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安;毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。

       注释:朝:早上。吮:吸。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       译文:锦官城虽然说是个快乐的所在;如此险恶还不如早早地把家还。

       注释:锦城:成都古代以产棉闻名,朝廷曾经设官于此,专收棉织品,故称锦城或锦官城。《元和郡县志》卷三十一剑南道成都府成都县:“锦城在县南十里,故锦官城也。”今四川成都市。

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

       译文:蜀道太难走呵简直难于上青天;侧身西望令人不免感慨与长叹!

蜀道难带拼音原文及翻译

       蜀道难原文朗读带拼音如下:

       原文节选:

       噫yī吁xū嚱xī,危乎高哉zāi!蜀道之难nán,难于上青天!蚕丛及鱼凫fú,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱náo欲度dù愁攀援。

       译文:

       唉呀呀!多么高峻伟岸!蜀道难以攀越,简直难于上青天。传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。从那时至今约有四万八千年了吧,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。西边太白山高峻无路只有飞鸟可通行,此山可以直通峨眉山巅。山崩地裂,埋葬了五位开山英雄壮士,这样以后高险的山路和栈道才相互勾连。

       蜀中上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

赏析:

       1、这首诗是袭用乐府旧题,意在送友人入蜀。诗人以浪漫主义的手法,展开丰富的想象,艺术地再现了蜀道峥嵘,突兀,强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借以歌咏蜀地山川的壮秀,显示出祖国山河的雄伟壮丽。

       2、至于本诗是否有更深的寓意,历代有各种不同看法。然而就诗论诗,不一定强析有寓意。但从诗中,所守或匪亲,化为狼与豺看,却是在写蜀地山川峻美的同时,告诫当局,蜀地险要,应好好用人防守。

       3、诗采用律体与散文间杂,文句参差,笔意纵横,豪放洒脱。全诗感情强烈,一唱三叹,回环反复,读来令人心潮激荡。

蜀道难拼音

       《蜀道难》带拼音原文及翻译如下:

       yī xū xī,wēi hū gāo zāi!shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān!

       噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

       cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán!

       蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

       ěr lái sì wàn bāqiān suì,bù yǔ qín sài tōng rén yān。

       尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

       xī dāng tài bái yǒu niǎo dào,kě yǐ héng jué é méi diān。

       西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

       dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ,rán hòu tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián。

       地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

       shàng yǒu liù lóng huí rì zhī gāo biāo,xià yǒu chōng bō nì zhé zhī huí chuān。

       上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

       huáng hè zhī fēi shàng bù dé guò,yuán náo yù dù chóu pān yuán。

       黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

       qīng ní hé pán pán,bǎi bù jiǔ zhé yíng yán luán。

       青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

       mén shēn lì jǐng yǎng xié xī,yǐ shǒu fǔ yīng zuò cháng tàn。

       扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

       wèn jūn xīyóu hé shí huán?wèi tú chán yán bù kě pān。

       问君西游何时还?畏途巉岩不可攀。

       dàn jiàn bēi niǎo háo gǔmù,xióng fēi cí cóng rào lín jiān。

       但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

       yòu wén zǐ guī tí yè yuè,chóu kōng shān。

       又闻子规啼夜月,愁空山。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān,shǐ rén tīng cǐ diāo zhū yán!

       蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!

       lián fēng qù tiān bù yíng chǐ,kū sōng dào guà yǐ jué bì。

       连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

       fēi tuān pù liú zhēng xuān huī,pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi。

       飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

       qí xiǎn yěrú cǐ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén hú wéi hū lái zāi!

       其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉!

       jiàn gé zhēng róng ér cuī wéi,yī fū dāng guān,wàn fū mò kāi。

       剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

       suǒ shǒu huò fěi qīn,huà wéi láng yǔ chái。

       所守或匪亲,化为狼与豺。

       zhāo bì měng hǔ,xībì cháng shé;mó yá shǔn xuè,shā rén rú má。

       朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。

       jǐn chéng suīyún lè,bù rú zǎo huán jiā。

       锦城虽云乐,不如早还家。

       shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān,cè shēn xī wàng cháng zī jiē!

       蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!

翻译:

       哎呀呀,真是太高了。攀越蜀道真比登天还难!

       蜀国有蚕丛和鱼凫两个君主,他们开国的时间距今十分遥远,从那时起大概有四万八千岁了吧,蜀国就不曾与秦地有什么来往。往西去有座太白山,其山高峻无路可司行,唯有飞鸟可以飞过此山,直到蜀国的峨眉之巅。秦惠王之时,才有蜀王派五丁开山,传说这五位壮士因开山导致地崩山摧而仕烈牺牲,才使得蜀道的天梯石栈连结了起来。

       蜀中上有日神的六龙所驾之车所不能逾越的高山,下有回旋倒流的曲折而波涛汹涌的河流。善高飞的黄鹄想飞越而不敢过,善攀援的猿猴想攀登而发愁无处攀缘,其山之险就可想而知了。青泥岭的泥路曲曲弯弯,百步九折萦绕着山峦。行人攀至高山之顶,伸手可以摸得着天上的参星和井星,紧张得透不过气来,只得坐下来抚着胸口长吁短叹。

       老兄西游打算几时回来?这蜀道的峭岩险道,实在是不可登攀。山野之间,只能看到在古木中悲号的山鸟,雄飞雌从地在林间飞旋。月夜里,还可以听到子规凄凉的悲啼,在空山中传响回荡。攀越蜀道,真是比登天还难啊,此情此境,使听到的人都发愁得老了许多。

       离天不满一尺的险峻高峰,枯松倒挂的悬崖峭壁,飞流瀑布撞击着巨石在山谷中滚动,发出雷鸣般的轰响。这样危险的地方,你这位远道之人为什么还非要来这里不可呀?

       更不消说那峥嵘而崔嵬的剑阁了,在这里一夫当关,万夫冥开。如果在这里把守关隘的人不是朝廷的亲臣忠士,他们就会据险作乱,化为豺狼一般的匪徒。他们磨牙吮血,杀人如麻。人们就得像朝避猛虎、夕避长蛇那样地躲避他们的侵害。锦城那个地方虽然是个使人快乐的城市,但是依我看来,你还是赶快回家的好。攀越蜀道之难,真是比登天还难啊,我侧身西望,只好发出长长的慨叹啰。

蜀道难萧纲原文带拼音

       shǔ dào nán。《蜀道难》是唐代李白的一首长诗,描写了唐代时期从蜀地到川西、川南的路途中,艰难险阻和自然风景的情景。李白深刻描绘了崇山峻岭、激流险滩、积雪漫天、风雨交加等自然环境对人们的挑战,以及人们在追求梦想和履行使命过程中,所展现的坚韧不拔、奋发向前的精神风貌。

       

       诗歌开头便通过“峨嵋山下少人行”的描写,将蜀地崇山秀水的美景展现在读者眼前,但同时也预示了整个蜀道的艰险。接着诗歌通过“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的形象,生动地描绘了蜀道旁的生活场景。这些细节的描写,使诗歌更加具有生动感和艺术美感。

       诗歌中,李白将蜀道的艰险与人生的坎坷相比较,表达了对人生的深刻思考。他用“账满”、“米贵”等词语表现了时代的动荡,而“相逢”、“竟日”的描述则充满了人情味。诗歌在表达人生的沧桑险阻时,也表现出了人们奋发向前的精神风貌。

       

       在整篇诗歌中,李白通过多种手法,将蜀道的崎岖与人生的坎坷相联系,并且通过自然景色和人们的生活场景揭示了人生的真谛。此外,诗歌的语言华丽、溢美之词,使其不仅是表现蜀道之艰险的诗歌,更是一首具有艺术性和思想深度的杰作。

       总之,李白的《蜀道难》是一首具有高度文学价值和社会意义的作品,其描写了自然环境对人们的挑战,以及人们在面对艰险时所展现的勇敢和坚韧不拔的精神风貌。这些精神品质,不仅是那个时代人们的共同特征,也是人类不断追求进步和自我超越的重要动力。

       蜀道难萧纲原文带拼音如下:

       其一:

       蜀?shǔ?道?dào?难?nán·?其?qí?一?yī

       (?南?nán?北?běi?朝?cháo)?萧?xiāo?纲?gāng

       建?jiàn?平?píng?督?dū?邮?yóu?道?dào,

       鱼?yú?复?fù?永?yǒng?安?ān?宫?gōng。

       若?ruò?奏?zòu?巴?bā?渝?yú?曲?qǔ,

       时?shí?当?dāng?君?jūn?思?sī?中?zhōng。

       其二:

       蜀?shǔ?道?dào?难?nán·?其?qí?二?èr

       (?南?nán?北?běi?朝?cháo)?萧?xiāo?纲?gāng

       巫?wū?山?shān?七?qī?百?bǎi?里?lǐ,

       巴?bā?水?shuǐ?三?sān?回?huí?曲?qū。

       笛?dí?声?shēng?下?xià?复?fù?高?gāo,

       猿?yuán?啼?tí?断?duàn?还?huán?续?xù。

       注释:

       巴水:指巴地,在今天四川省。

       三回曲:水流弯曲,长江在四川一带曲折颇多。三,不是确数,是约数,很多的意思。

       白话译文:

       巫山之长有七百里,巴水的水流弯曲,曲折颇多。行在巴水之上,不断有阵阵悠扬的笛声传来,声调时高时低,两岸的猿啼不断,断了还续。

       好了,关于“蜀道难原文带拼音”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“蜀道难原文带拼音”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。