您现在的位置是: 首页 > 好词好句 好词好句

蝶恋花拼音版全文_欧阳修蝶恋花拼音版全文

zmhk 2024-06-16 人已围观

简介蝶恋花拼音版全文_欧阳修蝶恋花拼音版全文       大家好,今天我要和大家探讨一下关于蝶恋花拼音版全文的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。1.蝶恋花苏轼春事

蝶恋花拼音版全文_欧阳修蝶恋花拼音版全文

       大家好,今天我要和大家探讨一下关于蝶恋花拼音版全文的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。

1.蝶恋花苏轼春事拼音版

2.欧阳修的《蝶恋花》-“庭院深深深几许”拼音版有吗?

3.蝶恋花从汀州向长沙这首诗词的注音

4.蝶恋花原文带拼音

5.蝶恋花欧阳修拼音版

6.蝶恋花拼音版

蝶恋花拼音版全文_欧阳修蝶恋花拼音版全文

蝶恋花苏轼春事拼音版

       蝶恋花·花褪残红青杏小

        huā tuì cán hónɡ qīnɡ xìnɡ xiǎo 。 yàn zi fēi shí , lǜ shuǐ rén jiā rào 。 zhī shànɡ liǔ mián chuī yòu shǎo , tiān yá hé chù wú fānɡ cǎo 。

        花 褪 残 红 青 杏 小 。 燕 子 飞 时 , 绿 水 人 家 绕 。 枝 上 柳 绵 吹 又 少 , 天 涯 何 处 无 芳 草 。

         qiánɡ lǐ qiū qiān qiánɡ wài dào 。 qiánɡ wài hánɡ rén , qiánɡ lǐ jiā rén xiào 。 xiào jiàn bù wén shēnɡ jiàn qiāo , duō qínɡ què bèi wú qínɡ nǎo 。

         墙 里 秋 千 墙 外 道 。 墙 外 行 人 , 墙 里 佳 人 笑 。 笑 渐 不 闻 声 渐 悄 , 多 情 却 被 无 情 恼 。

       原文:

       花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

       墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

欧阳修的《蝶恋花》-“庭院深深深几许”拼音版有吗?

       蝶恋花槛菊愁烟兰泣露拼音版如下:

       一、《蝶恋花槛菊愁烟兰泣露》拼音版。

       蝶dié恋liàn花huā·槛kǎn菊jú愁chóu烟yān兰lán泣qì露lù。

       槛kǎn菊jú愁chóu烟yān兰lán泣qì露lù,罗luó幕mù轻qīng寒hán,燕yàn子zi双shuāng飞fēi去qù。明míng月yuè不bù谙ān离lí恨hèn苦kǔ,斜xié光guāng到dào晓xiǎo穿chuān朱zhū户hù。

       昨zuó夜yè西xī风fēng凋diāo碧bì树shù,独dú上shàng高gāo楼lóu,望wàng尽jǐn天tiān涯yá路lù。欲yù寄jì彩cǎi笺jiān兼jiān尺chǐ素sù,山shān长cháng水shuǐ阔kuò知zhī何hé处chǔ?

       二、《蝶恋花槛菊愁烟兰泣露》翻译。

       清晨栏杆外的菊花笼罩着一层愁惨的烟雾,兰花沾露似乎是饮泣的露珠。罗幕之间透露着缕缕轻寒,一双燕子飞去。明月不明白离别之苦,斜斜的银辉直到破晓还穿入朱户。昨天夜里西风惨烈,凋零了绿树。我独自登上高楼,望尽那消失在天涯的道路。想给我的心上人寄一封信。但是高山连绵,碧水无尽,又不知道我的心上人在何处。

《蝶恋花槛菊愁烟兰泣露》赏析:

       婉约派词人许多伤离怀远之作中,这是一首颇负盛名的词。它不仅具有情致深婉的共同特点,而且具有一般婉约词少见的寥阔高远的特色。它不离婉约词,却又某些方面超越了婉约词。

       起句“槛菊愁烟兰泣露”,写秋晓庭圃中的景物。菊花笼罩着一层轻烟薄雾,看上去似乎脉脉含愁;兰花上沾有露珠,看起来又像默默饮泣。

       兰和菊本就含有某种象喻色彩(象喻品格的幽洁),这里用“愁烟”“泣露”将它们人格化,将主观感情移于客观景物,透露女主人公自己的哀愁。“愁”“泣”二字,刻画痕迹较显,与大晏词珠圆玉润的语言风格有所不同,但借外物抒写心情、渲染气氛、塑造主人公形象方面自有其作用。

       次句“罗幕轻寒,燕子双飞去”,这两种现象之间本不一定存在联系,但在充满哀愁、对节候特别敏感的主人公眼中,那燕子似乎是不耐罗幕轻寒而飞去。

       这里与其说是燕子的感觉,不如说是写帘幕中人的感觉——不只是在生理上感到初秋的轻寒,而且在心理上也荡漾着因孤孑凄清而引起的寒意。燕的双飞,更反托出人的孤独。这两句只写客观物象,不着有明显感情色彩的词语,表示的感情非常委婉含蓄。

       “明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。”上片后两句是说,明月不明白离别的痛苦,斜斜的银辉直到破晓还穿入朱户。

蝶恋花从汀州向长沙这首诗词的注音

       dié liàn huā

       tíng yuàn shēn shēn shēn jī xǔ , yáng liǔ duī yān , lián mù wú zhòng shù 。

       yù lè diāo ān yóu yě chǔ , lóu gāo bù jiàn zhāng tái lù 。

       [4] yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù , mén yǎn huáng hūn , wú jì liú chūn zhù 。

       lèi yǎn wèn huā huā bù yǔ , luàn hóng fēi guò qiū qiān qù 。

       原文

       《蝶恋花·庭院深深深几许》

       作者:欧阳修

       庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

       雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

       翻译

       庭院深深,不知有多深?杨柳依依,飞扬起片片烟雾,一重重帘幕不知有多少层。豪华的车马停在贵族公子寻欢作乐的地方,她登楼向远处望去,却看不见那通向章台的大路。 春已至暮,三月的雨伴随着狂风大作,再是重门将黄昏景色掩闭,也无法留住春意。泪眼汪汪问落花可知道我的心意,落花默默不语,纷乱的,零零落落一点一点飞到秋千外。

       作品简介

       《蝶恋花·庭院深深深几许》由欧阳修创作,被选入《宋词三百首》。这是一首写女子失恋的名作,上阕写这位失恋女身处深深庭院,被轻烟似的杨柳包围更显得幽深阒寂,而她却被困闭在庭院更深处的重重帘幕之中。下阕以景语写女主人公内心极度的悲痛情绪。“雨横风狂”,女主人公心灵受摧残的象征;“门掩黄昏”,境界凄凉;“无计留春”,处境可怜。“泪眼问花”两句最为传神而受赞许。以细节的生动,强调此女哀苦无告才含泪问花,花亦正被摧逼损害,同病相怜,红颜薄命,很有象征意味。

蝶恋花原文带拼音

       dié liàn huā· cóng tīng zhōu xiàng cháng shā

       蝶恋花·从汀州向长沙

       liù yuè tiān bīng zhēng fǔ è,wàn zhàng cháng yīng yào bǎ kūn péng fù。

       六月天兵征腐恶,万丈长缨要把鲲鹏缚。

       gàn shuǐ nà biān hóng yī jiǎo,piān shī jiè zhòng huáng gōng lüè。

       赣水那边红一角,偏师借重黄公略。

       bǎi wàn gōng nóng qí yǒng yuè,xí juǎn jiāng xī zhí dǎo xiāng hé è。

       百万工农齐踊跃,席卷江西直捣湘和鄂。

       guó jì bēi gē gē yī qǔ,kuáng biāo wèi wǒ cóng tiān luò。

       国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落。?

       译文:

       六月时候,红军征伐腐败的恶势力,人民要用长长的红缨把鲲鹏捆缚。赣水那边根据地红旗高展,这都是依靠黄公略的努力。

       所有的工农们要踊跃与敌人争斗,让革命席卷江西,捣破敌人占领的湖南湖北。一曲悲伤的国际歌,好比是正在进行的革命风暴一般。

扩展资料

       《蝶恋花从汀州向长沙》赏析:

       此词作于1930年7月下旬。当时在李立三左倾冒险思想的影响下,红军趁蒋介石与冯玉祥和阎锡山混战之际,进攻南昌和长沙等大城市,以达到革命在一省或几省首先胜利的目的。这首词即作于红一军团从福建汀州向湖南长沙采取进攻态势之时。

       然而由于敌军强而有备,红军未能攻下长沙。其后毛公决定停止攻打长沙,退到江西建立红色根据地。词既讴歌了广大工农群众革命的热情和昂扬的斗志,又为下句意象空间的开拓引弓蓄势,写出了广大工农群众革命的热情和昂扬的斗志。

       

       百度百科-蝶恋花·从汀州向长沙

蝶恋花欧阳修拼音版

       蝶恋花原文带拼音如下:

       kǎn jú chóu yān lán qì lù,luó mù qīng hán,yàn zǐ shuāng fēi qù。

       槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。

       míng yuè bú ān lí hèn kǔ,xié guāng dào xiǎo chuān zhū hù。

       明月不谙离别苦,斜光到晓穿朱户。

       zuó yè xī fēng diāo bì shù,dú shàng gāo lóu,wàng jìn tiān yá lù。

       昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路

       yù jì cǎi jiān jiān chǐ sù,shān zhǎng shuǐ kuò zhī hé chù。

       欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。

       蝶恋花,词牌名,原是唐教坊曲,后用作词牌,本名“鹊踏枝”,又名“黄金缕”“卷珠帘”凤栖梧、明月生南浦、细雨吹池沼、一箩金、“鱼水同欢”“转调蝶恋花”等。

       以南唐冯延巳《蝶恋花·六曲阑干偎碧树》(一作晏殊词)为正体,此体为双调六十字,前后段各五句四仄韵,另有变体二种。代表作有李煜《蝶恋花·遥夜亭皋闲信步》、柳永《蝶恋花·伫倚危楼风细细》、苏轼蝶恋花春景等。

词牌沿革:

       蝶恋花原是唐教坊曲,后用作词牌,本名“鹊踏枝”。《乐章集》注“小石调”,赵令畤词注“商调”,太平乐府注“双调”。冯延巳词有“杨柳风轻,展尽黄金缕”句,名“黄金缕”。赵令畤词有不卷珠帘,人在深深院句,名“卷珠帘”。

       司马槱词有“夜凉明月生南浦”句,名“明月生南浦”。韩淲词有“细雨吹池沼”句,名“细雨吹池沼”。贺铸词名凤栖梧,李石词名“一箩金”,衷元吉词名“鱼水同欢”,沈会宗词名“转调蝶恋花”。

       关于“蝶恋花”调的来源,学者说法不一。明代杨慎在《词品》卷一“词名多取诗句”条中指出:蝶恋花则取梁元帝,翻阶蛱蝶恋花情。此说有误,此诗见于梁简文帝萧纲《东飞伯劳歌》其一:翻阶蛱蝶恋花情,容华飞燕相逢迎。

蝶恋花拼音版

       蝶恋花欧阳修拼音版如下:

       huà gé guī lái chūn yòu wǎn。yàn zǐ shuāng fēi,liǔ ruǎn táo huā qiǎn。

       画阁归来春又晚。燕子双飞,柳软桃花浅。

       xì yǔ mǎn tiān fēng mǎn yuàn,chóu méi liǎn jìn wú rén jiàn。

       细雨满天风满院,愁眉敛尽无人见。

       dú yǐ lán gān xīn xù luàn。fāng cǎo qiān mián,shàng yì jiāng nán àn。

       独倚阑干心绪乱。芳草芊绵,尚忆江南岸。

       fēng yuè wú qíng rén àn huàn,jiù yóu rú mèng kōng cháng duàn。

       风月无情人暗换,旧游如梦空肠断。

译文

       从楼阁归来,才发现今年的春天又迟到了。燕子双双齐飞,垂柳低软,桃花已经凋零残败。落花像撩人的细雨洒满了半空,和风习习充满了庭院。独自皱眉,满怀的愁苦没有人能感受。

       一个人孤独地靠着栏杆,心思如麻又烦乱。芳草萋萋,回忆了一番江南岸。清风明月没有感情,暗将人的模样改变,昔日的游览如梦一样,哪里经受得起重提?我这里白白地极度悲痛。

李清照的《蝶恋花》拼音版全文

       《蝶恋花·暖日晴风初破冻》拼音版注音如下:

       nuǎn yǔ qíng fēng chū pò dòng,liǔ yǎn méi sāi,yǐ jué chūn xīn dòng。

       暖雨晴风初破冻,柳眼梅腮,已觉春心动。

       jiǔ yì shī qíng shuí yǔ gòng?lèi róng cán fěn huā diàn zhòng。

       酒意诗情谁与共?泪融残粉花钿重。

       zhà shì jiá shān jīn lǚ fèng,shān zhěn xié qī,zhěn sǔn chāi tóu fèng。

       乍试夹衫金缕缝,山枕斜欹,枕损钗头凤。

       dú bào nóng chóu wú hǎo mèng,yè lán yóu jiǎn dēng huā nòng。

       独抱浓愁无好梦,夜阑犹剪灯花弄。

       作者:宋·李清照

       译文:暖暖的雨,暖暖的风,送走了些许冬天的寒意。柳叶长出了,梅花怒放了,春天已经来了。端庄的**,也被这春意撩拨起了愁怀。爱侣不在身边,又能和谁把酒论诗呢?**的泪水流下脸颊,弄残了搽在她脸上的香粉。

       **试穿金丝缝成的夹衫,但心思全不在衣服上面。她无情无绪的斜靠在枕头上,把她头上的钗儿压坏了,她也茫然不顾。她孤单的愁思太浓,又怎能做得好梦?惟有在深夜里呵,手弄着灯花,心里想着爱侣。 

赏析

       下片选取了闺中生活的三个典型细节,分层次、多侧面地刻画了李清照的孤寂情怀。乍试夹衫,山枕独倚,夜弄灯花,把“酒意诗情谁与共”的内心独自;化成了生动的视觉形象。特别是最后两句,借用古人灯花报喜之说,其深夜剪弄,就不只为了消解浓愁,而更透出了对丈夫早归的热切期待。

       作者:李清照——《蝶恋花》 zuò zhě :lǐ qīng zhào ——《dié liàn huā 》 ?

年代:宋 nián dài :sòng ?

       内容: nèi róng :?

       泪湿罗衣脂粉满, ? lèi shī luó yī zhī fěn mǎn ,

       四叠阳关, ?sì dié yáng guān ,

       唱到千千遍。 ? chàng dào qiān qiān biàn 。

       人道山长水又断, rén dào shān zhǎng shuǐ yòu duàn ,

       潇潇微雨闻孤馆。 xiāo xiāo wēi yǔ wén gū guǎn 。

       惜别伤离方寸乱, ?xī bié shāng lí fāng cùn luàn ,

       忘了临行, wàng le lín háng ,

       酒盏深和浅, jiǔ zhǎn shēn hé qiǎn ,

       好把音书凭过雁, ? hǎo bǎ yīn shū píng guò yàn ,

       东莱不似蓬莱远。 ? dōng lái bú sì péng lái yuǎn 。

       作者

       李清照(1084-1155?)号易安居士,齐州章丘(今属山东济南)人,以词著称,有较高的艺术造诣。

       父李格非为当时著名学者,夫赵明诚为金石考据家。早期生活优裕,与明诚共同致力于书画金石的搜集整理。金兵入据中原,流寓南方,明诚病死,境遇孤苦。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤,有的也流露出对中原的怀念。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅、情致,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。并能诗,留存不多,部分篇章感时咏史,情辞慷慨,与其词风不同。有《易安居士文集》、《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今人有《李清照集校注》。(《辞海》1989年版)

       注释:

       湿:《花草粹编》作“揾”。

       罗:《翰墨大全》作“征”。

       满:《花草粹编》作“暖”。

       唱:《历代诗余》作:“听”。

       到:《花草粹编》作:“了”。

       山:《历代诗余》作:“水”。

       方寸:即“方寸地”,指人的心。

       好把:《花草粹编》作“若有”。

       东莱:即莱州,时为明诚守地。今山东莱州市。

       蓬莱:传说中的海上仙山名。

       赏析:

       黄盛璋《赵明诚、李清照夫妇年谱》认为“此词应是宣和三年(1121年)秋清照自青(州)赴莱(州)中途宿昌乐县之驿馆而作时间当在七八月间”。作者夜晚住在异地孤寂的驿馆里,伴着寒灯长夜不寐,这时隔窗传来唰唰的雨声,绵绵不已,更增加了心头的无限愁绪,不禁潸然泪下。作者用苍茫的远山和潇潇细雨构成一幅寥廓、迷茫、凄凉的画面,有力地烘托了黑夜孤馆女主人怅惘、悲伤、孤寂的心境。作者通过对姊妹惜别、孤馆夜宿、寄语姊妹的描写,表现了姊妹间感情的真挚深厚。语言朴实、通俗、清新,感情真切、细腻,具有很强的艺术感染力。

参考资料

       孙秋克.李清照诗词选.河南:中州古籍出版社,2011-10-01

       第一范文网:/

       好了,关于“蝶恋花拼音版全文”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“蝶恋花拼音版全文”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。